GWEITHDAI

Nothing to book right now. Check back soon

PLANT O DAN 4

Gweithgareddau hwyl i blant o dan oedran ysgol.  Arbrofwch gyda lliwiau a iaith a chael llawer o hwyl ar yr un pryd.  

CA1

Gweithdai hwyl ac addysgiadol i ychwanegu at weithgareddau dysgu trwy chwarae.   

CA2

Prosiectau uchelgeisiol i addysgu a chefnogi plant i archwilio eu creadigrwydd personol ac i gydweithio ar ddarnau celf ar raddfa fawr.  

UWCHRADD

Gweithdai addysgiadol a hwyl sy'n cynnig profiadau gwerthfawr i bobl ifanc, a'u hannog i ddatblygu sgiliau meddwl yn annibynol a chreadigol.  

GWYLIAU A DIGWYDDIADAU

Syniadau gweithdai ar gyfer gwyliau a digwyddiadau cymunedol.  

© 2019 by ENNYN. Proudly created with Wix.com

ennyncymru@gmail.com    |    Tel: 07743575017 

Uned 1, Gweithdai Pentref, Llanbrynmair, Powys, SY19 7AA.