top of page

GWEITHDAI

PRE-SCHOOL.jpg

PLANT O DAN 4

Gweithgareddau hwyl i blant o dan oedran ysgol.  Arbrofwch gyda lliwiau a iaith a chael llawer o hwyl ar yr un pryd. 

KS1.jpg

CA1

Gweithdai hwyl ac addysgiadol i ychwanegu at weithgareddau dysgu trwy chwarae.  

KS2_.jpg

CA2

Prosiectau uchelgeisiol i addysgu a chefnogi plant i archwilio eu creadigrwydd personol ac i gydweithio ar ddarnau celf ar raddfa fawr. 

UWCHRADD.jpg

UWCHRADD

Gweithdai addysgiadol a hwyl sy'n cynnig profiadau gwerthfawr i bobl ifanc, a'u hannog i ddatblygu sgiliau meddwl yn annibynol a chreadigol.  

GWYLIAU.jpg

GWYLIAU A DIGWYDDIADAU

Syniadau gweithdai ar gyfer gwyliau a digwyddiadau cymunedol. 

bottom of page