top of page
P1007244.jpeg

PONT CYMRU

Dathliad o brosiect 'Dolau Dyfi'.  

Bydd Ennyn yn cynhyrchu cynnwys creadigol mewn ffurf llyfr teithiau cerdded a map rhithiol i ddathlu'r ystod eang o flodau gwyllt sydd gennym yma ym Miosffer Bro Ddyfi. 

coetir_anian3.jpg

CAMBRIAN WILDWOOD

A project to celebrate our native woodlands and wildlife with a charity who protect an area of land in Mid Wales. 

Scan%20copy%202_edited.jpg

PLAN BEE

A community project based in Llanbrynmair funded by the Big Lottery Fund to create a bee corridor, improve the community garden and bring people together.

GENERAL3.jpg

COMING SOON

In the pipeline!

VIEW MORE
bro_hyddgen2.jpg

YSGOL

BRO HYDDGEN

Prosiect Traws Gwricwlaidd yn cyfuno Ffrangeg a Thecstiliau gyda pob disgybl ym mlwyddyn 8.

Hiraeth.jpg

HIRAETH

Buodd Elin a Nicky yn gweithio ar brosiect HIRAETH ar ddechrau 2019, prosiect wedi eu ariannu gan Cyswllt Celf, Llanfyllin.

 

Bwriad y prosiect oedd i gynnig gweithgareddau creadigol i deuluoedd o Ffoaduriaid wedi eu hail-leoli ym Mhowys i'w helpu i integreddio i'r gymuned. 

 

Fe fuom yn gweithio yn y gymuned ac mewn ysgolion. 

bottom of page