Hiraeth.jpg

HIRAETH

Buodd Elin a Nicky yn gweithio ar brosiect HIRAETH ar ddechrau 2019, prosiect wedi eu ariannu gan Cyswllt Celf, Llanfyllin.

 

Bwriad y prosiect oedd i gynnig gweithgareddau creadigol i deuluoedd o Ffoaduriaid wedi eu hail-leoli ym Mhowys i'w helpu i integreddio i'r gymuned. 

 

Fe fuom yn gweithio yn y gymuned ac mewn ysgolion. 

bro_hyddgen2.jpg

YSGOL

BRO HYDDGEN

Prosiect Traws Gwricwlaidd yn cyfuno Ffrangeg a Thecstiliau gyda pob disgybl ym mlwyddyn 8.

 

CAMBRIAN WILDWOOD

A project to celebrate our native woodlands and wildlife with a charity who protect an area of land in Mid Wales.  

PLAN BEE

A community project based in Llanbrynmair funded by the Big Lottery Fund to create a bee corridor, improve the community garden and bring people together.

COMING SOON

In the pipeline! 

VIEW MORE

COMING SOON

In the pipeline!

VIEW MORE