top of page

TI-PI AMSER STORI

Gan ddefnyddio stori o'ch thema chi,

trafodwn y llyfr neu'r thema a'i bwysigrwydd. 

 

Bydd gofyn i'r disgyblion gydweithio mewn grwpiau a'r ddarnau gwahanol o'r ti-pi, gan ddefnyddio delweddau y maent wedi creu yn annibynol.

Yna caiff y ti-pi ei wnio at ei gilydd a'i gyflwyno i'r dosbarth.

Pris am weithdy un diwrnod yn cynnwys defnyddiau:

hyd at 30 disgybl - £280

Anghenion y gweithdy - Gofod mawr i addurno'r ti-pi e.e llawr neuadd neu byrddau mewn neuadd. 

Cyfeiriad e-bost: ennyncymru@gmail.com

"Mae Ti-Pis yn cymaint o hwyl i greu a mae'r gwrthrych gorffenedig yn edrych yn wych"

Nicky Arscott, Artist

bottom of page