top of page

COMICS BARRDDONIAETH

Yn syml, bydd creu comig barddoniaeth yn ein gorfodi i feddwl am sut mae geiriau a deleddau yn cydfynd. 

 

Bydd y gweithdy yma yn annog disgyblion i ystyried sut mae iaith a delweddau gweledol yn cael eu defnyddio i ddylanwadu ar ddadansoddiadau trwy hysbysebion, memes a gwaith celf amrywiol. 

 

Byddwn hefyd yn gwneud ein gorau i ysbrydoli disgyblion i fod yn hyderus tra'n dehongli (ac archwilio ein angen i 'ddeall') gwaith celf amrywiol. 

Bydd y disgyblion yn creu comig barddoniaeth eu hunain yn defnyddio amrywiaeth o ddefnyddiau. 

Pris am weithdy un diwrnod

hyd at 20 disgybl - £200

hyd at 30 disgybl - £220

Gofynion ar gyfer y gweithdy - Byrddau a sinc.

Cyfeiriad e-bost: ennyncymru@gmail.com

"Gweithgareddau ymarferol gwych.. diddorol ac apelgar iawn."

Athrawes uwchradd

bottom of page