top of page

GWEITHDY MONOPRINT A THECSTILIAU

Gweithdy ymlaciol wedi ei ddyfeisio i roi'r cyfle a'r gofod i blant ymgolli mewn tasg a chreu rhywbeth unigryw.

Byddant yn braslunio, argraffu, torri, gwnio, gludo i greu gwaith celf all gael ei fframio, neu fel delwedd i'w ddefnyddio i greu cardiau cyfarch, perffaith ar gyfer prosiect menter efallai.  

Prosiau ar gyfer gweithdy 1 diwrnod

hyd at 20 disgybl - £200

hyd at 30 disgybl - £220

Anghenion ar gyfer y gweithdy - Gofod mawr ar fwrdd i pob plentyn, byrddau ychwanegol ar gyfer defnyddiau a lle i argraffu, sinc mawr.

Cyfeiriad e-bost: ennyncymru@gmail.com

"Roedd y plant wrth ei boddau yn dysgu sgiliau newydd ac yn cael yr amser i arbrofi"

Mrs Williams, Ysgol Llanfrothen 

bottom of page