top of page

ALLDAITH FFRANGEG / TECSTILIAU YSGOL BRO HYDDGEN

Roedd hwn yn brosiect yn cynnwys pob disgybl ym Mlwyddyn 8 Ysgol Bro Hyddgen, tua 55 o ddisgyblion dros gyfnod o ddau ddiwrnod. 

Fel ymateb i'r cwricwlwm newydd sy'n cael ei gyflwyno'n raddol, bwriad y prosiect hwn oedd i gyfuno'r pynciau Ffrangeg a Thecstiliau.

Buom yn gweithio gyda'r disgyblion ar ei sgiliau braslunio ac yn arbrofi gyda defnyddiau gwahanol. Trafodom y berthynas rhwng geiriau a delweddau, ac edrych ar waith Peter Finnemore i drafod sut mae teitlau yn dylanwadu sut mae'r gwyliwr yn edrych ar ddarn o waith celf. 

Yn gyfamserol, buodd yr Athrawes Ffrangeg yn trafod sloganau, geiriau a ffontiau, a buodd yr Athrawes Gelf yn trafod cyfuno ffotoraffiaeth gyda thecstiliau, ffontiau a geiriau. 

Fe wnaeth pob disgybl greu darn o waith unigryw yn seiliedig ar ei diddordebau nhw. 

Gwelwch fideo o'r prosiect yma:

https://youtu.be/S1wT2hIMuoU

"Mae'r disgyblion wedi creu darnau cwbwl unigryw sy'n cyfleu eu persenoliaeth nhw"

Elinor Wigley, Athrawes Gelf

bottom of page