top of page

CYNLLUNIO CYNYRCH I'W WERTHU

Amser i feddwl tu allan y bocs, a chreu cynnyrch yr hoffech chi ei brynnu.  Ydych chi wedi meddwl erioed y gallech chi greu rhywbeth gwell na beth sydd ar y farchnad?  Yr ateb ydy, gallwch mae'n siwr! 

Yn y gweithdy hwn byddwch yn trafod cynlluniau cardiau a phosteri, trafod beth sydd eisioes ar y farchnad, rhannu syniadau a mynd ati i gynllinio delwedd eich hunan all gael ei defnyddio i greu cerdyn neud phoster.

Pris am weithdy un diwrnod

hyd at 20 disgybl - £200

hyd at 30 disgybl - £220

Anghenion ar gyfer y gweithdy - Byrddau, i-pads. 

Cyfeiriad e-bost: ennyncymru@gmail.com

"Mae cael cynnyrch i'w ddangos ar ol cael profiad creadigol gwych yn fonws!"

Catrin Jones, Athrawes Gelf 

bottom of page