top of page

CREU CRYSAU-T

Cyfle i greu crys t wedi ei bersenoleiddio, gyda enwau ffug doniol wedi eu creu gennym ni. Beth am ddefnyddio'r enw yma i greu band newydd, pam lai?! 

Os ydych yn mwynhau chwerthin, creu dillad eich hunain, bod yn wirion a chael llawer o hwyl, byddwch wrth eich boddau efo'r gweithdy yma! 

Cysylltwch i drafod syniadau a phrisiau. 

Cyfeiriad e-bost: ennyncymru@gmail.com

"Cymaint o hwyl!"

Elen Ebenezer,

Project Worker,

Children with disabilities,

Ceredigion Council. 

bottom of page