top of page

ARCH ARWYR YDYM NI!

Mae gan pob un ohonom bŵer arbennig, felly dewch i ddathlu eich pwer chi gan greu arch arwr unigryw.  

Dyma weithdy i ddathlu eich nodweddion positif, a chreu arch arwr yn seiliedig ar rhein. 

 

Bydd pawb yn cael cyfle i greu eu gwisg eu hunain, creu poster yn defnyddio dull hwyl o argraffu gyda inc, a bod yn seren y sgrîn mewn darn bach i gamera.

Pris ar gyfer gweithdy un diwrnod:

hyd at 20 disgybl - £200

hyd at 30 disgybl - £220

Gofynion y gweithdy - Sgrîn werdd yn ddelfrydol, gofod ar gyfer argraffu ar fyrddau, neuadd i chwarae gemau. 

Cyfeiriad e-bost:: ennyncymru@gmail.com

"Mae gweld gwynebau y disgyblion pan fydd pawb yn siarad am eu nodweddion positif werth ei weld! Gweithdy gret i godi hyder pob plentyn."

Elin Crowley - Artist

bottom of page