top of page

TIMBERKITS

Mae modelau addysgiadol Timberkits yn wych ar gyfer cyflwyno sut mae lefers a 'linkages' yn gweithio i greu symudiad.  

 

Bydd ein gweithdy yn rhoi'r **A yn STEAM (Science, Technology, Engineering, ARTS and Maths)** drwy annog disgyblion i ailadrodd y symudiadau yma ar raddfa fawr. Mae modd trafod unrhyw bwnc yn gydamserol megis hanes, daearyddiaeth, adrodd stori neu drama. 

Prisiau ar gyfer gweithdy un diwrnod

hyd at 10 disgybl - £200

hyd at 20 disgybl - £225

hyd at 30 disgybl - £250

Anghenion ar gyfer y gweithdy - byrddau, gofod mawr ar gyfer creu (neuadd yn ddelfrydol), sinc.

 

Cyfeiriad e-bost: ennyncymru@gmail.com

Mwy o wybodaeth am Timberkits:  

www.timberkits.com

"Mae cyfuno Gwyddoniaeth a chreadigrwydd yn hynod gyffroes"

bottom of page