top of page

BONANSA BUNTING

Gweithdy hwyliog i greu bunting unigryw.

Dysgwch sut i argraffu defnydd trwy greu plat collograph i'w argraffu gyda inc, a chreu bunting i addurno'r cartref. 

Llawer o hwyl a rhywbeth arbennig i fynd adref. 

£75 yr awr i drefnwyr digwyddiadau neu

£7.50 y pen ar gyfer pob cyfrannwr. 

Cyfeiriad e-bost: ennyncymru@gmail.com

"Waw! Am weithdy ffantastig! Cyfle gwych i blant fod yn greadigol a chreu campwaith hyfryd mewn amser byr. Roedd y byntings i gyd yn unigryw a’r plant yn falch ohonynt. Diolch am eu hysbrydoli"

Llinos Jones, Rhiant.

bottom of page