top of page

ARCHWILIO > CREU > ARBROFI

Dewch am dro gyda ni i ddod o hyd i bethau naturiol syn galle cael eu trawsnewid i fod yn bethau defnyddiol!

Bydd pob plentyn yn cael y cyfle i greu marciau unigryw yn defnyddio'r brwsh arbennig wedi cael ei greu gennym nhw. 

Mae'r gweithdy hwn yn cael ei gynnig gan artist profiadol, a bydd y plant yn datblygu sgiliau archwilio, meddwl yn annibynol, cyfathrebu a chydweithio. 

Prisiau am weithdy 2 awr

10 Plentyn - £60

20 Plentyn - £75

Anghenion y gweithdy - Ardal tu allan i archwilio, gofod mawr i baentio, sinc mawr i olchi offer. 

Cyfeiriad e-bost: ennyncymru@gmail.com

"Gwnaeth y plant fwynhau archwilio yn yr ardal tu allan a chreu rhywbeth gyda llaw i arbrofi gyda."

Arweiniydd Cylch Meithrin

bottom of page