TYSTIOLAETH:

3 CERDD

Mae TYSTIOLAETH: TAIR CERDD yn gomic wedi ei ysgrifennu gan y bardd Eric Ngalle Charles, gyda darluniau gan Nicky Arscott. Cyfieithwyd gan Casia Wiliam ac Ifor ap Glyn.

CLICIWCH YMA AR GYFER MWY O WYBODAETH AC ADNODDAU. 

GWYDD BLODAU GWYLLT

Eisiau dysgu mwy am flodau gwyllt sy'n helpu ein peillwyr a chreu rhywbeth hyfryd i'r wal ar yr un pryd? Dyma'r weithgaredd i chi!

Linc i'r fideo:

https://www.youtube.com/watch?v=fhp0Eg6mxyg&t=5s

COLLAGE

BLODAU GWYLLT

Astudiwch a dysgwch am y blodau gwyllt bendigedig sydd gennym, a chreu collage wedi ei selio arnynt. 

Linc i'r fideo:

https://www.youtube.com/watch?v=WA_WwGQHS7U

CREU MASG PEILLWYR

Esbonio sut i greu masg chwilen, pilipala a gwenynen. 

 

Linc i'r fideo:

https://youtu.be/Go0f2rvVjcU

Gellir lawrlwytho templedau yma:

Templedau

FIDEOS BRASLUNIO NICKY

Mae braslunio yn hobi ymlaciol a therapiwtig. Mae Nicky yn gwneud iddo edrych mor hawdd! Mae Nicky wedi creu cyfres o fideos i'ch harwain chi ar eich siwrne braslunio. 

Linc i fideo 1:

https://www.youtube.com/watch?v=Gc0l0C7pZfo&t=4s

Linc i fideo 2:

https://www.youtube.com/watch?v=-uYYBry9pHI

Linc i fideo 3:

https://www.youtube.com/watch?v=N-PwqvDm1Hk

BWYDWR ADAR

Creu bwydwr adar gyda thiwb papur toilet, menyn cnau a hadau, mega hawdd!

 

Linc:

https://youtu.be/A_PbcZVvAdU

 

 

BOMIAU HADAU

Rhowch rhywbeth i'r gwenyn neud, plannwch lwyth o hadau blodau gwyllt yn defnyddio'r bombiau hadau clefar yma.

 

Linc:

https://www.youtube.com/watch?v=Vjl0sU1R-6c 

CERRIG STRAEON

Cerrig straeon syml i ddiddanu pobol bach iawn a'r plant mwy! 

Linc:

https://www.youtube.com/watch?v=ueTOlAw3nSg

PLANWYR BOTELI LLAETH

Teimlo'n euog am lycho'r holl foteli llaeth 'na? Na phoenwch, drychwch ar y syniad yma, arbed plastig a chreu rhywbeth ffynci i'r ardd run pryd!

Linc:

https://www.youtube.com/watch?v=Ux2gMVnjM18

© 2019 by ENNYN. Proudly created with Wix.com

ennyncymru@gmail.com    |    Tel: 07743575017 

Uned 1, Gweithdai Pentref, Llanbrynmair, Powys, SY19 7AA.