top of page
LOGO_Ennyn_2021bach.png

Mae ENNYN yn cynnig gweithdai celf addysgiadol yn y Gymraeg a'r Saesneg mewn ysgolion a chymunedau.

Rhif Cwmni: 12143254

ETHOS

C

Cymuned

Dod a chymunedau ynghyd drwy rannu profiadau a chanlyniadau. 

I

Iach

Credwn yn gryf bod gan pawb hawl i gael mynediad i'r celfyddydau a chreadigrwydd - er lles pawb. 

C

Creadigol

Creadigrwydd yw canolbwynt yr hyn yr ydym yn gynrychioli, i gefnogi unigolrwydd a lles.

OUR COURSES

DYSGU

CREADIGOL

Creu cyfleoedd newydd

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr

Diolch am danysgrifio i gylchlythyr Ennyn! /

bottom of page