Mae ENNYN yn cynnig gweithdai celf addysgiadol yn y Gymraeg a'r Saesneg mewn ysgolion a chymunedau.

Rhif Cwmni: 12143254

ETHOS

C

Cymuned

Dod a chymunedau ynghyd drwy rannu profiadau a chanlyniadau. 

I

Iach

Credwn yn gryf bod gan pawb hawl i gael mynediad i'r celfyddydau a chreadigrwydd - er lles pawb. 

C

Creadigol

Creadigrwydd yw canolbwynt yr hyn yr ydym yn gynrychioli, i gefnogi unigolrwydd a lles.

 

DYSGU

CREADIGOL

Creu cyfleoedd newydd

© 2019 by ENNYN. Proudly created with Wix.com

ennyncymru@gmail.com    |    Tel: 07743575017 

Uned 1, Gweithdai Pentref, Llanbrynmair, Powys, SY19 7AA.